Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
 Mengenai e-Kerajaan

Apa Itu E-Kerajaan?

E-Kerajaan menghuraikan penggunaan teknologi oleh kerajaan bagi membantu warganegara, perniagaan dan kakitangan kerajaan di dalam capaian atau penggunaan maklumat dan perkhidmatan kerajaan.

Di dalam visi kerajaan, orang awam boleh menghadapkan permohonan secara elektronik melalui internet dan telefon bimbit yang tersedia 24 jam sehari. Dengan itu ianya dapat mengurangkan masa beratur dan menghadapkan borang-borang ke jabatan kerajaan. Perkhidmatan yang diberi oleh pihak kerajaan hendaklah mudah digunakan.

Agensi E-Kerajaan di Brunei

Struktur Organisasi E-Kerajaan

Ada beberapa agensi yang bertanggungjawab untuk pembangunan e-kerajaan di Brunei:

Agensi dan pihak lain adalah bertanggungjawab untuk menyokong pihak-pihak utama dalam mencapai objektif e-Kerajaan:

Baca maklumat lanjut tentang Peranan & Fungsi setiap pihak.